کرایولیپولیز

کرایو لیپولیز چیست:

کرایولیپولیزیک پیشرفت غیره منتظره و دارای تاییدیه FDA وروش غیر تهاجمی است که به طور موثرچربی و سلولهای چربی رادرمنطقه تحت درمان نشان می دهد.آنچه کرایولیپولیزرا از روش های درمان دیگرمتمایزمی سازداستفاده از تکنولوژی سرما همراه با خلاو فشار منفی وکیوم جهت کاهش سایز چربی  و حذف سلولهای چربی و تعدادجلسه کم و برگشت ناپذیری وغیرتهاجمی بودن آن است.

کرایولیپولیزجدیدترین وپیشرفته ترین روش غیرتهاجمی دردرمان لاغری موضعی می باشدکه به طورموثرچربی وسلولهای چربی رادرمنطقه تحت درمان حذف می کند.این سلولهای چربی(آدیپوسیت ها)به سرمابسیارحساس بوده ولی بافت های اطراف آن مثل عروق خونی  اعصاب محیطی  ملانوسیت ها وفیبروسیت هاخیلی کمتربه سرماحساس می باشندواین خصوصیت باعث ازبین رفتن چربی بدون خراب شدن بافت های اطراف می شود.

نتایج برجسته وقابل توجه حاکی از کاهش بافت چربی وسلولهای چربی درمنطقه تحت درمان می باشد.آنچه کرایولیپولیزراازروش های درمان دیگرمتمایزمی سازداستفاده ازتکنولوژی سرماجهت کاهش سایز حذف سلولهای چربی تعدادجلسه کم برگشت ناپذیری وغیرتهاجمی بودن آن است.

درواقع کرایولیپولیزیک فرایندحذف سلولهای چربی بدون صدمه به پوست وسایربافت های بدن است.سلولهای چربی سرمادیده دستخوش پدیده آپیتوزیس می گردند.درواقع آپیتوزیس مرگ برنامه ریزی شده سلولهای چربی است  که ضخامت لایه چربی به طور موثری کاهش می یابد. سلولهای چربی مرده شکسته شده و بوسیله سیستم لنفاوی جذب  وتوسط مایع لنفاوی حداکثرتا 2 ماه تخلیه سلولهای چربی انجام میپذیرد واینگونه لاغری و کاهش سایزبوجودآمده ودر این بین پوست بدن زمان کافی داردتا خودش را جمع کندو کمتر دچار شلی وافتادگی شود.

کرایولیپولیزروشی ایمن و بدون عارضه بوده و تحمل آن برای اکثر بیماران راحت می باشد.منطقه تحت درمان ممکن است قرمز شده و گاهی این قرمزی چندین دقیقه و یا حتی چندین ساعت طول می کشد. ندرتا در بعضی پوست های حساس کبودی خفیفی مشاهده شده که بعد ازچندروزجذب می شود.بعضی بیماران اندکی دردرادرطول درمان تجربه کرده ولی این درد در زمان کوتاهی فروکش می کند. بیمار می تواندبلافاصله بعد از استفاده از دستگاه به کارهای روزانه وفعالیت های عادی خود بپردازد.

می خواهم درکمترین زمان ممکن سایزکم کنم!

کاهش سایزشکم:اگرشماهم ازآن دسته افرادی هستیدکه ازبزرگی شکم وبیرون زدگی پهلوهاو ران وبازوی نامتناسب رنج می بریدوتاکنون با سیل تبلیغات درست وغلط مراکز متعددروبرو شده انداین نوشته به شما کمک می کندتا بدانیدبه کدامیک ازانواع اضافه وزن دچاریدو ساده ترین و ارزان ترین راه از بین بردن آن کدام است...

ما دونوع چربی در بدن داریم:

1.سلولیتها:

سلولیتها چربیهایی است که دارای خصوصیت می باشند.

الغ)بد شکلی سلولیتها عدم تناسب اندام ودرحالت عادی تناسب اندام راایجادمی نمایندامابایدبدانیم که بدشکلی سلولیتهابدلیل اختلالات هورمونی می باشدو ارتباطی به کم فعالیتی و یا پرخوری ندارد.

ب)عروق خونی ولنفاوی زیرسلولیتهاهستندونه درون آن

ج)سلولیتهاظرف 3یا 4سال بدشکل می شوندپس در صورت اصلاح بد شکلی سه تا چهارسالطول خواهد کشیدکه دوباره بدشکل شوند.

2.چربیهای قهوه ای:

چربیای قهوه ایی دارای چندخصوصیت هستند:

الف)چربیهای قهوه ای در اثرپرخوری ایجاد می شوند

ب)چربیهای قهوه ای در اثر کم فعالیتی ایجاد می شوند

ج)چربیهای قهوه ای در اثر بهم ریختگی متابولیسم بدن ایجاد می شوند

در نتیجه چربی های قهوه ای را می شود با کم خوری وافزایش فعالیت برطرف نموداما رفع بد شکلی سلولیتها فقط با کرایو لیپولیزو یا دستگاههای گروه LPG بر طرف می شود.

کرایو لیپولیزچکاری انجام می دهد:

در کرایولیپولیزبه ناحیه تحت درمان به عمق 2 سانتی مترگرما داده می شودتا تری گلیسریدهای موجود در بافت چربیبه کریستال تبدیل شود همین امر سبب می شودتا اکروفاژها(گلبولهای سفید)چربیهارا بعنوان جسم خارجی تلقی کرده و آنها را بعنوان جسم خارجی ضم نمایند.

مزایای روش کرایو لیپولیز:

1.در کرایولیپولیزتعدادسلولهای چربی کم می شوندنه حجم آنها!!!

2.با یک بار کرایولیپو لیزبین 3تا 12 سانتی مترسایز کم خواهید کرد.

3.حتی در کبدهای چرب ا گرید کم می توان کرایولیپولیزکرد.

4.کرایو لیپولیز روشی بی خطر وبدون عارضه می باشد.

چه کسانی نمی توانند از کرایولیپولیزاستفاده نمایند:

تنها کسانی که گلبول سفید کم دارند نباید از این روش استفاده کنند.

بعداز کرایو لیپولیز چه اتفاقی برای سلولهای چربی فریزشده دربدن می افتد:

پس از کرایو لیپولیزسلولهای چربی به اجزای کوچکتری شکسته می شودو سپس وارد سیستم لنفاوی وسیستم بدن شده وبه صورت طبیعی همرا با بقیه مواد زائد بدن دفع می گردند.ناحیه مورد نظرنیز به مرورزمان کوچکترشده وچربی ذخیره شده درآن ناحیه از بین می رود.

ه قسمت هایی از بدن قابل کرایو لیپولیزر نمی باشند:

چانه . غبغب. ساق پا. مچ دست.قسمت های کوچک بدن و سینه قابل استفاده از این دستگاه ندارند.

چه قسمت هایی از بدن با روش کرایولیپولیزبهتر نتیجه را ارائه میکنند:

به ترتیب پهلوها . قسمت فوقانی و تحتانی شکم . بازو . قسمت درونی ران تاکنون بهترین نتیجه ها را داشته اند. اگر چه استفاده ازدستگاه کرایولیپولیزروی ین ناحیه ها بستگی به معاینه های بالینی روی نواحی مورد اشاره دارد.

از دیگر مزایای کرایولیپولیز:

راحت وبدون عارضه

غیرتهاجمی بودن این روش

بدون از کارافتادگی واستراحت

ایمن برای تمام افراد

برگشت ناپذیری ودوام نتایج درمان

کاهش قابل توجه سایزمنطقه مورد نظر

تعدادجلسات کم

بدون افتادگی وشلی پوست

هزینه نسبتا پایین درمان

مورد تایید مجامع علمی وپزشکی دنیا

اشتراک گذاری:
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و در اختیار دکتر جوانبخت می باشد
طراحی: آریاوب