لیست قیمت

 

لیست قیمت های لیزر موهای زائد بدن

             . چانه :                              50.000 تومان

             . زیرچانه                          50.000 تومان

             . پشت ل                            50.000 تومان

             . بناگوش :                       100.000 تومان

            . پیشانی :                        100.000 تومان

            . صورت و پیشانی :       250.000 تومان

            . صورت :                        200.000 تومان

            . زیربغل :                       100.000 تومان

            . پاها تا کمر :                 500.000 تومان

            . دست ها :                     300.000 تومان

 

            . کل بدن :                     700.000 تومان

اشتراک گذاری:
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و در اختیار دکتر جوانبخت می باشد
طراحی: آریاوب