سرطان های پوست
مناسب ترین راه برای تشخیص سرطان پوست مراجعه به متخصص پوست است . شما باید با یک متخصص پوست را چک کنید اگرهر چیزی را بر روی پوست خود به مدت 2 هفته یا بیشتر مشاهده کردید که در حال رشد،تغییر شکل
،خونریزی یا خارش بوده، باید حتما به متخصص پوست برای چک سرطان پوست مراجعه کنید.
شایع ترین علامت هشدار دهنده سرطان پوست تغییر در پوست می باشد.

و شایع ترین تغییر این است که چیزی بر روی پوست در حال رشد باشد. این رشد می تواند بر روی پوست در بسیاری جهات ظاهر شود. شرح علامت ونشا نه های شایع ترین انواع سرطان پوست در زیر آمده است .
کارسینوم سلول بازال (BCC)
شایع ترین نوع سرطان پوست است. اغلب بر روی نقاطی از پوست که بیشتر در معرض نورخورشید مانند صورت، سر، گردن، دستها، و بازوها هستند ظاهر می شود. همچنین در دیگر نقاط بدن نیز ظاهر می شود و البته در نقاطی از بدن که کمتر در معرض نور خورشید است مانند ناحیۀ تناســـــــــــــلی نیز قابل وقوع است.
ممکن است هر کسی مبتلا به سرطان پوست شود. حتی افرادی که دارای پوست رنگی هستند دچار این سرطان می شود.با این حال، بسیاری از افرادی که دچار سرطان پوست می شوند اغلب پوست روشن تری دارند
علل سرطان پوست:
پوست
خانواده
سوابق پزشکی
قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی
برای تشخیص سرطان پوست،پزشک به پوست نگاه می کند. متخصص پوست به دقت رشدوبرجستگیهای خشک راموردبررسیق رارمی دهد.
برای دریافتن قطهنظربهتر،متخصص پوست ممکن است ازدستگاهی به نام درماسکوپ استفاده کند. این دستگاه نوربرروی پوست می افکندونمای پوست رابزرگ می کندواین به متخصص پوست کمک میکندتارنگدانه وساختارهای پوست رامشـاهده کند.

متخصصین پوست این نکات را با بیماران خود به اشتراک می گذارنــد. این نکات می تواند به پیشگیری سرطان پوست کمک کند- و یابه پیدا کردن سرطان پوست درمراحل اولیه که درمان سرطان پوست امکان پذیر است.
پیشگیری از سرطان پوست
هرگز برای برنزه شدن از روشهای مصنوعـی مانند لامپ حمــام آفتاب یا تخت های برنزه استفاده نکنید. چون می تواند باعث سرطان پوست شود. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از روش های مصنوعـی مانند تخت برنزه خطر ابتلا به ملانوم را 75 درصد افزایش می دهد.
هر روز از کِرِم ضدآفتاب استفاده کنید و البته لب را چرب نگاهدارید.اشعه خورشید یک عامل شناخته شده در بوجود آمدن سرطان پوست است. هر روز، قبل از اینکه به بیرون بروید، تمام قسمتهای پوست را که پوششـــی ندارند(صورت، گوشها، دستها، گردن، و غیره) را با کرم ضد آفتاب پوشش دهید. لب را چرب نگهدارید.
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و در اختیار دکتر جوانبخت می باشد
طراحی: آریاوب